Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานเฉลิมฉลองวันนักบุญแพททริค St.Patrick’s Day Parade Pattaya

March 17 @ 00:00

วันเซนต์แพทริคเดย์หรือ เทศกาลฉลองเพื่อรำลึกถึงวันที่นักบุญเซนต์แพทริค ของชาวไอริชที่นิยมเฉลิมฉลองกันด้วยของสีเขียว ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ในวันเซนต์แพทริก มีสัญลักษณ์มากมายที่สื่อถึงความสำคัญของวันนี้ ไม่เพียงแค่สีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของวันเซนต์แพทริก ที่ผู้เฉลิมฉลองชาวไอร์แลนด์จะใส่ชุดสีเขียวกันทั่วทั้งประเทศ แต่ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆ อีก เมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไอริช อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงร่วมเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2019 ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในด้านความพร้อมของการเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ ซึ่งภายในงานขบวนพาเหรดจะมีการตกแต่งและประดับรถยนต์ ขับเคลื่อนด้วยผู้ร่วมขบวนที่ร่วมใจกันมาธีมสีเขียว ถือว่าเป็นสีหลักของงาน ร่วมสร้างสีสัน ความบันเทิงจากการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆในเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเร่ย์ โทร 0 3871 6628

Details

Date:
March 17
Time:
00:00

งานเฉลิมฉลองวันนักบุญแพททริค St.Patrick’s Day Parade Pattaya

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Worship Buddha’s relics

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีอัญเชิญ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปราสาทสัจธรรม โทร. 0 3836 7815 หรือ 0 3836 7229

Find out more »