Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การแข่งขันว่ายน้ำ พัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 13

March 9 @ 00:00 - March 10 @ 00:00

การแข่งขันว่ายน้ำเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีการแข่งขันในทุกระดับตั้งแต่เด็ก เยาวชน ระดับชาติ ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ รวมถึง โอลิมปิก ซึ่งเมืองพัทยาได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลและเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาการกีฬาให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา นอกจากนี้ส่งเสริมให้นักกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยกระดับการแข่งขันว่ายน้ำของเมืองพัทยาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับประเภทการแข่งขันออกเป็น ชาย/หญิง อายุระหว่าง 6 – 15 ปี และประเภททั่วไป ไม่จำกัดอายุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โทร. 0 3825 3127-8

Details

Start:
March 9 @ 00:00
End:
March 10 @ 00:00

การแข่งขันว่ายน้ำ พัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 13

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Worship Buddha’s relics

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีอัญเชิญ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปราสาทสัจธรรม โทร. 0 3836 7815 หรือ 0 3836 7229

Find out more »